Kuzijszki természetvédelmi terület

A Kuzijszki természetvédelmi terület a Szvidoveci hegygerinc déli részén található 350-1409 méteres tengerszint feletti magasságban, a rahói járásban. Területe 4 925 hektár. A déli részén jurakori márványszerű mészkövek találhatók, amelyek helyenként a felszínre törnek sziklák formájában. A masszívum mind éghajlatában, úgy növényzetében is elkülönül a környező területektől. Itt főleg a tölgyesek és bükkösök terjedtek el. A meleg szeleknek köszönhetően olyan növények is megtalálhatók, amelyek a meleg éghajlatot szeretik, mégis a magashegységekben fordulnak elő, pl. a Quercus robur és a Q. petrea 1 090 méteres magasságban is megtalálható.

A növények többsége az Ukrán Kárpátokra jellemző, az állatvilág változatos: a kétéltűek közül a triton, a szalamandra, leveli béka él itt. A ragadozó emlősök közül jelen van a róka, ritkábban látni medvét, vadmacskát.

A területen lévő tektonikai eredetű barlangok 8 denevérfajtának adnak otthont, közülük 4 ritkának számít (Myotis bechsteini, Barbastella barbastellus, Rhinolophus ferrumequinum, Rh. hipposideros).

A Kárpátok az Alpokkal és a Balkanidákkal együtt az európai kontinensen biológiai sokszínűséget tekintve a legszebb hegyeknek számítanak. Az Ukrán Kárpátokban a természeti kincsek intenzív kihasználása jóval később kezdődött meg, mint a hegység nyugati részében. Éppen ezért itt jelentős területeken maradtak fenn az eredeti természetes tájak, egyedi őserdők. A védelmükre irányuló törekvések a XX. század elején kezdődtek meg, amikor Montenegróban és a Máramarosi Alpokban erdőrezervátumokat hoztak létre az eltűnőben lévő flóra és fauna megőrzésére. Különösképp a második világháború után indult meg a tudósok munkája a természet megvédésére.

1968-ban az ukrán kormány rendeletet hozott a Kárpáti Bioszféra Rezervátum megszervezéséről 12 600 hektáros területen. A létrejötte után az évek során területe megtöbbszöröződött. Jelenleg a régió területének 2,5 százaléka tartozik a rezervátumhoz, amely 1992-től a UNESCO bioszféra-rezervátumaihoz csatlakozott.

A Kárpáti Bioszféra Rezervátum nyolc övezetre tagolódik:

  • Csornahorai természetvédelmi terület,
  • Szvidoveci természetvédelmi terület,
  • Máramarosi természetvédelmi terület,
  • Kuzijszki természetvédelmi terület,
  • Uglya-Sirokoluzsanszki természetvédelmi terület,
  • Nárciszok Völgye természetvédelmi terület,
  • Fekete-hegy botanikai védett terület,
  • Gyulai-hegy botanikai védett terület.