Técsői református templom

A Tisza jobb partján, a huszti völgyben fekszik Técső, Kárpátalja egyik legősibb települése. A település református temploma a XIII. század második felében, a tatárjárás után épült. Kezdetben a római katolikus hívőknek adott otthont, 1546-ban, amikor a lakosok zöme áttért az új református hitre, egyházközösségük elfoglalta a templomot. Kibővítésére 1748-ban, tornyának felépítésére 1810-ben került sor.

A központban álló nagyméretű, egyhajós templomhoz egyenes záródású szentély csatlakozik, amelyhez északról egy vele azonos hosszúságú sekrestye tartozik. A szentély keleti falában két gótikus ikerablak, déli falában pedig két félköríves barokk stílusú ablak látható.

A szentélyt bordás keresztboltozat fedi, a templomhajó déli falában egy csúcsíves és két barokk stílusú ablak van. A templom négy fiatornyos csúcsos sisakja építészetileg késő barokk stílusú.

A szentély keleti falának közepén áll a XIX. század elején épített szószék. A szentélyt a hajótól félköríves diadalív választja el. A hajót kazettás, festett famennyezet fedi, amely 1748-ban készült. Közel 200 kazettából áll, díszítésük párját ritkítóan szép. Minden egyes kazetta ugyanis más-más díszítésű. Ornamentális motívumokon kívül figurális ábrázolásokat is tartalmaz, melyek sellőket, oroszlánokat, fiait etető pelikánt, sast, emberfejű sárkányt, madárfejű lényt, halat, kecskét, lovakat, seregélyeket ábrázolnak. Minden kazetta igazi remekmű!

Az egyik feliratos kazettán a következők olvashatók:

Istenhez való kegyes indulat
tsából a técsői refor Szent
Ecclesia csináltatta ezen Me
nyezetet Szalc János Úr fő
bíróságában és Batiz János Úr
egyházfiságába az ezer hét
száz negyven nyolczadik eszten
dejében pünkösd havában