Felsőkalocsai (Negrovec) fatemplom

Az idilli környezetben álló, szép arányú, jellegzetes gótizáló stílusú fatemplomot Szent Mihály tiszteletére szentelték. A XVIII. század végén épült: a kapu feletti feliratból kitűnik azonban, hogy 1818-ban szállították jelenlegi helyére. Az első építési periódusból származnak a boronafalak és a toronyváz alsó részei.

A templom tömegére a feltörő dinamizmus a jellemző. Terei hossztengelyes elrendezésűek, alaprajza egyszerű. Keletelt szentélye trapéz alakú, a csatlakozó hosszház, előtér és tornác azonos szélességű. A templomot kettős tető fedi: a szentély tetőszerkezetének gerince alacsonyabb, de tetősíkjai a hajóéval azonos hajlásszögűek. A hajót, az előteret és a tornácot meredek, kontyolt nyeregtető fedi. Magas tornya az épület tengelyében a bejárat felett emelkedik ki a tetőből úgy, hogy a kontyolásba is belemetsz. A tornác minden oldalán galériás, négy árkádos, függőleges deszkázás van. Sisakja négyzetes alaprajzú, sátortetőből hirtelen töréssel magas, tűhegyes csúcsban végződik, amelyet görögkereszt koronáz. A nyugati homlokzaton a tornác felett, nyitott árkádos galéria van.

Falai fenyőgerendákból ácsolt boronafalak. A körbefutó alsó tető a konzolosan kiképzett gerendavégekre támaszkodik. A nyeregtetők és alsó tetők felületei fenyő-, a kontyolások, a toronytest és a sisak tölgyzsindellyel borítottak. A hajót teknőboltozat, az előteret síkmennyezet fedi, felette karzattal. A szentélyt XVIII. századi ikonosztáz zárja.

A templomtól északnyugatra szerény kivitelű négyzetes alaprajzú, kétszintes, galériás fa harangtorony áll. Az építmény alul szélesebb, második szintjén keskenyebb is. Egyszerű sátortetővel fedett.