Alsókalocsai (Kolocsava) fatemplom

A Kalocsa-patak és a Talabor találkozásánál az akasztófa és egyéb üldöztetés elől elmenekült emberek leszármazottai által létrehozott település Gorb részében találjuk a görög katolikus Szentlélek fatemplomot.

A bojkó típusú templom az ajtó feletti felirat szerint 1795-ben épült. A hármas tagolású keletelt épület egyenes záródású szentélye keskenyebb a bábinec (előtér) és a hajó együttesénél. Déli oldalról a bábinechez faragott oszlopos tornác csatlakozik. Meredek, kettes tetőzetén a hármas osztódást hagymakupolás huszártornyok emelik ki. A bábinec fölött zsindelyezett, barokk torony emelkedik. A négy részre tagolt torony szerkezetében a hagymakupola és a négyszögletes síkfal váltakozik. A zsaluzott ablakház fölötti kupola enyhén nyolcszögbe vált.

A belső tér értékesebb ikonjainak egy részét a szovjetrendszer alatt az ungvári skanzenbe szállították, másik része elkallódott. 1953 óta Ateista Múzeum volt. 1969–1970 a mellette lévő kétszintes haranglábbal együtt restaurálták.

A templomban ma Falutörténeti Múzeum működik, ahol ápolják Mikola Suhaj betyár és a vidéket nagyon szerető Ivan Olbracht cseh író emlékét.