Templomok

 • Sztrukivszka fatemplom - Kőrösmező hucul típusú fatemploma

  A hucul nép fába faragott imái a görög kereszt alaprajzú templomok. Ilyen az 1824-ben épült Sztrukivszka templom is. Kőrösmező központjától mintegy 2 km-re található egy kőrisfákkal...

 • Fülöpfalva fatemploma

  Ökörmezőtől 25-km-re, a Nagyág-folyó egyik ágának, a Repinka (Repenye) patak partján épült az Istenszülő Szűz Mária Istenanyasága görög katolikus fatemplom.

 • Alsóapsai (Gyibrova) fatemplom

  A Tisza bal partján, Técsőtől 15 km-re a falu közepén, emelkedő dombon található Kárpátalja egyik legrégebbi dolisnyák típusú fatemploma. A görög katolikus Szent Miklós-templom...

 • Viski református templom

  A Huszttól 25 kilométernyire a Tisza bal partján fekvő Visk fontos szerepet játszott Kárpátalja történelmében. Vidéke már a korai paleolit korban lakott volt, amiről több régészeti lelet...

 • Uzsoki fatemplom

  Az Uzsoki-hágó alatt fekvő falu szélén, a hegyoldalban, festői környezetben a kis bojkó fatemplom. A pravoszláv fatemplom Szent Mihály tiszteletére épült, kapuzata fölött 1745-ös évszám...

 • Szélestói (Selesztovo) fatemplom az Ungvári Skanzenben

  A kárpátaljai ruszin népi építészet csúcsának számítanak a jellegzetes, többségében a XVIII. században épült fatemplomok, bár az utóbbi évtizedekben ezek sokat veszítettek vonzerejükből...

 • Ungvári római katolikus templom

  A római katolikus Szent György templom Ungvár belvárosában áll. Alapkövét 1762-ben helyezték el, építését 1766-ban fejezték be. A mellette álló plébánia 1767-ben épült.

 • Terebesfejérpataki görög katolikus fatemplom

  A terebesfejérpataki (gyilovei) templomról 1750-ben és 1801-ben is említést tesznek a korabeli okmányok. 1949-ben bezárták ugyan, s az 1960-as években Honismereti Múzeumot rendeztek be...

 • Técsői református templom

  A Tisza jobb partján, a huszti völgyben fekszik Técső, Kárpátalja egyik legősibb települése. A település református temploma a XIII. század második felében, a tatárjárás után épült....

 • Szolyvai fatemplom

  A népi építészet kiemelkedő alkotása az egykor Szent Miklós tiszteletére felszentelt, zsindelypikkelyekkel fedett fatemplom, mely a város délkeleti részén található. Ha Paszika község...

 • Szeklencei görög katolikus fatemplom

  Szeklencén (Szokirnica) található a huszti járás négy gótikus fatemplomának egyike - mely a népi építőművészet remeke. A templom a község központjában található a főúttól jobbra. A helyi...

 • Rahói római katolikus templom

  Okiratok 1447-ben tesznek említést először Rahóról. Az itteni római katolikus lakosoknak az 1770-es években Felsőausztriából letelepülőkkel együtt megnövekedett számánál fogva már 1782-...

 • Ósándorfalvi görög katolikus fatemplom

  Ósándorfalva (or. Александровка - Oleksandrivka) település a Huszti járásban, Huszttól 20 km-re délkeletre a Szeklence partján terül el.

 • Nagyszőlősi római katolikus templom

  Nagyszőlős szászokkal benépesített királynői birtok és nyaraló volt szinte első királyaink idejétől kezdve. 1262-ben királyi kiváltságokat kapott a város. A Fekete-hegyen állnak az...

 • Nagyszőlősi ferences rendi kolostor

  Ugocsa megye területe a honfoglalás után királyi birtok volt, az első írott adatok, melyek már név szerint is megemlítik a lakott helyeket, a XIII. század elejéről származnak. IV. Béla...

 • Nagyberegi református templom

  Magyar mezőváros, termékeny vidéken, a Szernye-tó keleti szélén, 306 házzal, 1 401 lakossal, 9 383 holdnyi térrel, melyen szelíden emelkedő halmok s erdőségek teszik a helyet érdekessé....

 • Muzsalyi romtemplom

  "Ha az utas Beregszászról Nagymuzsaly felé menve a bájdús Borsova liget vidékére lebocsátkozik, az országúttól jobbra szép mező közepén, fák, bokrok közül komoran kiemelkedő templomrom...

 • Munkácsi római katolikus plébániatemplom

  A Munkács központjában álló római katolikus plébániatemplom Kárpátalja legrégibb és legszebb templomai közé tartozik. Keletkezéséről, építéséről Lehoczky Tivadar a következőket írta...

 • Huszti református templom

  Huszton a váron kívül a református templom is a Felső-Tisza mentén fekvő város nevezetességei közé tartozik. Kárpátalja egyik legrégibb temploma. A templomot a római katolikus...

 • Gerényi görög katolikus templom (rotunda)

  Gerény Ungvártól keletre, a város határától alig 1 kilométernyire fekszik, közigazgatásilag Ungvárhoz tartozik. A település két nevezetes műemléke a várrom és a görög katolikus...

 • Felsőkalocsai (Negrovec) fatemplom

  Az idilli környezetben álló, szép arányú, jellegzetes gótizáló stílusú fatemplomot Szent Mihály tiszteletére szentelték. A XVIII. század végén épült: a kapu feletti feliratból kitűnik...

 • Csetfalvai református templom

  Kárpátalja délkeleti részén a Tisza jobb partján elterülő település lakóinak jelentős része magyar. A beregszászi járás határközsége. A város ide 15 km-re van. A szomszédos...

 • Csernekhegyi bazilita kolostor

  A munkácsi Csernekhegyi bazilita kolostor Kárpátalja legszebb és legrégibb műemlékei közzé tartozik, 1751-ig a munkácsi görögkeleti, majd a görög katolikus püspökség székhelye volt.

 • Beregszászi római katolikus templom

  A Vérke jobb partján álló háromhajós gótikus beregszászi római katolikus plébániatemplom alapítói valószínűleg a XII. században II. Géza által betelepített szász arany-, illetve...

 • Beregszászi református templom

  A református templom Beregszász egyik legszebb műemléke, harmonikusan illeszkedik a központ épületeihez. A templomhajó téglalap alaprajzú, kétoldalt falpillérekkel tagolt, mindkét végén...

 • Benei református templom

  A benei református templom a község déli oldalán, a Borzsa folyó és az országút között áll. A XIV. század második felében épült. A falu nevét egyesek a bene (jó) latin szóból, mások a...

 • Alsókalocsai (Kolocsava) fatemplom

  A Kalocsa-patak és a Talabor találkozásánál az akasztófa és egyéb üldöztetés elől elmenekült emberek leszármazottai által létrehozott település Gorb részében találjuk a görög katolikus...

Feliratkozás Templomok csatornájára