Európa közepe emlékoszlop és múzeum - Európa földrajzi középpontja

A kontinens legnyugatibb pontja az Atlanti-óceán partján a Roca-fok (CABO da ROCA), Európa legészakibb pontja az Északi-fok (NORDKAPP), a legdélebbi pont Kréta szigetén található, a LITHINON-fok (ARK-LITHINON). Európa keleti határát pedig a közel 3000 km-es URAL hegységben jelölik.

Ezeket figyelembe véve jelölte meg a bécsi katonai Földrajzi Intézet 1887-ben Európa közepét. Alapszintül az Adriai-tenger 1875-ben meghatározott évi középszintjét választották.

Megjelölték a magassági alappont-hálózat 7 főalappontját: Tirolban Franzenfeste, Csehországban Lisov, a Vöröstoronyi szoros, a Vág völgyében Ruttka, a Dráva völgyében Mária Rast, a velencei hegységben Nadap, és a Felső-Tiszánál Trebusa (Terebesfehérpatak).

Nem csak egy sárgarézből készült apró jel mutatja, hogy hol állunk. Mellé-fölé  épült egy kis obeliszk. Rajta latin nyelvű szöveg olvasható:

LOCUS PERENNIS
DILIGENTISSIME CUM LIBELLA LIB-
RATIONIS QUAE EST IN AUTRIA
ET HUNGARIA CONFECTA CUM MEN-
SURA GRADUM MERIDIONALIUM ET
PARALLELORUM QUEM EUROPEUM
MDCCCLXXXVII

Dr. Tóth Imre Kárpátalja című könyvében két hibára hívja fel a figyelmünket a szöveggel kapcsolatban. A szöveg 5. sorában a GRADUM szót helytelenül, egy „u”-val írták, míg a következő sorba a QUEM szó helyett a CENTRUM szó kívánkozik.

Varga András a szegedi egyetem irodalomtörténészének szószerinti helyes fordítása így hangzik:

EMLÉKHELY
VÍZSZINTEZŐ  LIBELLÁVAL – AMELY AUSZTRIA-MAGYAR-
ORSZÁGON KÉSZÜLT – A MERIDIONÁLIS ÉS
PARALLEL(US) FOKOK MÉRÉSE RÉVÉN (MEGÁLLAPÍTOTT)
EURÓPAI KÖZÉPPONT

1986-ban, a Szovjetunió  idejében, a fejlettebb technológiát segítségül hívva újabb méréseket készítettek. Mint kiderült valóban egy kis csúszás történt, egész pontosan 5 méter. A nagy szovjet monumentalitást itt is követve egy 7,2 méter magas krómacél emlékművet állítottak.

Az emlékműveket egy félköríves fal foglalja egységbe.

Ahogy az a legtöbb turistalátványosságnál lenni szokott, itt is egész üzletág épült Európa középpontja köré. Mindenképpen érdemes bemennünk egy kávéra, üdítőre a múzeumnak is beillő kávézóba.