Törvényszék egykori épülete Beregszászban

A Kossuth-tér Beregszász legszebb tere. Több évszázad folyamán alakult ki mai arculata. Itt épült fel a református templom, itt voltak egykor a város legszebb, legelegánsabb üzletei, a törvényszék, az egykori Grand Royal Hotel. A tér legimpozánsabb épülete az egykori törvényszék. Kétemeletes eklektikus épülettömbjét 1909-ban avatták fel.

Az épület főhomlokzata középen és két végén erősen kiugró rizalitokkal tagolt, melyeket magas mandzárdtetők fednek. Az első és második emeleten keresztül kétoldalt kettős toszkán oszlopok állnak, felettük timpanonnal. Az első és második emelet között övpárkány fut végig. Az első emelet ablakai felett timpanon-szemöldök díszítések láthatók. A második emelet ablakai félköríves záródásúak.

A második világháború éveiben a törvényszék épületében kapott helyet a rendőrség, a bíróság, több megyei és városi közhivatal.

A második világháború után az épületet a katonaság foglalta el, hosszú éveken át laktanya volt benne. A város elöljárósága többször indítványozta a laktanya kiköltöztetését az épületből, telket ajánlott fel egy új kaszárnya felépítéséhez. Folyamodványai azonban sokáig nem találtak megértésre és támogatásra az akkori hadügyminisztérium részéről, amely az épület tulajdonosának számított. Végül is egy csaknem tragikusan végződő esemény vetett véget az éveken át tartó huzavonának. Egy katona ugyanis géppisztolyából "tréfából" tüzet nyitott az épülettel szemben lévő borüzlet kirakatára és a mellette álló fagylaltárusító bódéra. Szerencsére senki nem sebesült meg, de a laktanya kiköltöztetését a város központjából most már valóban nem lehetett elodázni. A Bogdan Hmelnyickij utcán felépült az új kaszárnya, a katonai alakulat végül is elhagyta az akkor már nagyon leromlott állapotban lévő épületet.

Az épület hasznosítására több javaslat született. Szóba került, hogy ide helyezik át az Ungvári Állami Egyetem orvosi karát, majd mezőgazdasági vagy szőlészeti technikumot számítottak nyitni benne. Az épület rendbe hozásához azonban sok pénzre lett volna szükség, az illetékes minisztériumok az egyre gyorsabban romló gazdasági körülmények miatt nem tudták vállalni költségeit. Végül is az épületben finommechanikai üzemet nyitottak, amely a hadiipar megrendeléseiből tartotta fenn magát. Annak ellenére, hogy az üzem sok embernek adott munkát és aránylag jó fizetést, mégis kedvezőtlen megoldás volt ez, az épület alkalmatlan volt bármilyen üzem létrehozására, a termelés beindításához jelentős átalakításokat kellett végezni, nagy teljesítő képességű szellőztető hálózatot építeni ki, nehéz munkapadokat helyezni el benne.

A rendszerváltás után az üzem a hadiipar megrendeléseinek elmaradása következtében szinte hónapok alatt tönkrement, munkásait, mérnökeit elbocsátották, majd kikapcsolták az épület fűtését, kiköltöztették a műhelyeket, leszerelték a munkapadokat. Az épület állaga folyamatosan tovább romlott, hovatovább a város szégyenévé vált romos, lepusztult külsejével.

2002-ben az Illyés Közalapítvány és az Apáczai Közalapítvány támogatásával elkezdődik az egykori Törvényszéki épület felújítása. A támogatás arra volt elegendő, hogy a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola elkezdje a munkálatokat, így az intézmény vezetése úgy döntött, magyarországi és ukrajnai nagy városokhoz fordul, hogy támogassák a felújítást. Az intézmény a felújított termeket a támogató városról, önkormányzatról nevezi el.

Jelenleg a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola működik benne, s folytatja az épület felújítását.

Az épület bejárata mellett elhelyezett két vörös márványtáblán, a következők olvashatók:

Épült
I. Ferenc József apostoli király uralkodása alatt
Dr. Wekerle Sándor
miniszterelnök,
Dr. Günther Antal
igazságügyminiszter
Dr. Inglig Konrád,
dr. Meskó László,
Dr. Töry Gusztáv
államtitkárok
berceli Berczelly Jenő v.b.t.i.
kir. ítélőtáblai elnök
és
Szép Géza
törvényszéki elnök idején.
Építették
Jablonszky Ferenc
műépítész tervei szerint és művezetésével
Horváth Árpád
kir. műszaki tanácsos ellenőrzése mellett
Kopasz István és Kopasz János
építő mesterek és
Erdélyi István mérnök
1908-1909 évben.